Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi

Haber

Federasyonumuz Ortaklığı ile Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi Düzenleniyor

20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde Federasyonumuzun ortaklığı ile3rd International Mountain and Ecology Congress Within the Framework of Sustainable Development (MEDESU2022)” başlıklı uluslararası  kongresi düzenlenecektir.  Katılımlı ve internet erişimli (hibrit uygulama) olarak düzenlenecek olan kongre Sürdürülebilir Dağcılık konsepti çerçevesinde bilimsel yaklaşımla dağcılığın tüm konularını içermektedir.

MEDESU2022 başlığı altında organize edilen uluslararası kongre, disiplinler arası ve çok disiplinli bir özellik taşımakta olup, farklı meslek disiplinlerinden bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Ulusal ve uluslararası ölçekte bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek kongrede, Dağcılık, Dağ Ekosistemlerinde insan ve diğer canlı varlıkların ekonomik-ekolojik ve sosyal hareketliliğin sürdürülebilir gelişim üzerinde bilimin ulaştığı çalışmalar değerlendirilecektir.

Kongreye ilişkin tüm iş ve işlemler, hazırlanan Web Sayfası üzerinden yürütülecek olup, IKSAD Enstitüsü (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) kongre altyapı hizmetlerini üstlenmiştir. Kongre sonrası sunulacak olan sözlü ve poster bildiriler, yazarların isteği üzerine uluslararası kitap bölümü ve 10 farklı dergide makale olarak da yayınlanacaktır. Kongre sonrası Özet Bildiri ve Tam Metin Bildiri Kitapları ile Panel Sunumları E-Kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongremizle ilgili tüm bilgilere  https://www.iensci.org/medesu adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet gönderim son süresi 19 Eylül 2022 dir.